Mi TV  4

הטכנולוגיות העדכניות ביותר
באריזה יפיפייה ודקה להפליא

כל כך דק,
רק 4.98 מ"מ

ה-Mi TV 4 דקה בצורה שלא תאמן, חלקה הדק ביותר הוא רק 4.98 מ"מ - מעולם לא נראתה דקיקות כזאת בסדרת Mi TV